Styrelsen

Seko sjöfolks styrelse väljs på representantskapets årsmöte och består av 9 personer inklusive ordförande, kassör och sekreterare.

Uppdaterad:
Kategorier: