Aktuellt

 • Nytt avtal för skärgårdstrafiken

  Mellan 401 och 592 kronor i påslag i tarifferna – plus höjningar i tilläggen. Det nya skärgårdsavtalet blev klart inför månadsskiftet.– Det blev en ren lönehöjning den här gången. I övrigt är innehållet i avtalet detsamma som föregående period, säger...

 • Tonnageskatt införs för blå tillväxt

  Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1 januari 2017. Beslutet har föregåtts av många års utredningar innan regeringen slutligen lämnade sin proposition till riksdagen...

 • Tonnageskatten ett steg närmre

  Tidplanen för tonnageskatten ligger fast – innan årsskiftet ska ny lagstiftning finnas på plats. Det bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson när hon i dag presenterade budgetpropositionen i Göteborg.

 • Dags för nytt avtal i skärgården

  Förhandlingarna om skärgårdsavtalet startar i nästa vecka. Seko sjöfolk och Almega har redan träffats för att överlämna respektive parts yrkanden inför överläggningarna.

 • Anette Schilde lämnar TRSM

  TRSM Group har en ny ledning. Majoritetsägaren Gotlandsbolaget har satt in Henrik Cars, vice vd för Destination Gotland, som ny vd för TRSM.Ny trafikchef blir skepparen Per Teiner.– Nu har vi en ledning med riktiga sjömän, säger klubbordförande Kenne...

Uppdaterad: