2018

  • Stängt under förmiddagen

    Idag håller vi stängt under förmiddagen på grund av personalmöte. Öppet kl 13-15. Det går bra att maila till sjofolk@seko.se.

  • Sjöfarten samlas för att förebygga trakasserier

    Den 17 januari samlas fjorton organisationer på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att diskutera fortsatta åtgärder för att förebygga trakasserier inom sjöfarten. Deltagande organisationer och aktörer är Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefäls...

  • Årsmöte klubbsektion Eckerö

    Medlemmar anställda i Rederi Eckerö AB kallas till årsmöte. Enligt klubbsektionens "rullande schema" så är det denna gång återigen dags för M/S Birka Stockholm att stå värd för mötet.