Fotograf: Dick Gillberg

Studier

Det är viktigt med utbildade medlemmar och förtroendevalda. Anmäl dig till våra utbildningar nu, vänta inte in i det sista! Sista anmälningsdag är 8 veckor före kursstart.

Medlemsutbildning

2 dagar, ca 12 timmar. Externat. Alla medlemmar.
Förkunskaper: Genomgången Introduktionsutbildning.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 904 kronor per kursdag (gäller 2018).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Sjömanslagen
• Vilotidslagen
• Försäkringar – med fokus på de som ingår i medlemskapet
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för utbildningen, skattefritt utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middag för alla deltagare.

Utbildning skall sökas på ort närmast bostad eller arbetsplats (om utbildningen ligger i samband med arbete).

Inget aktuellt datum.

Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

Grundläggande Förtroendevaldutbildning - GFU

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla medlemmar (eller blivande) med fackligt förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud.

Förkunskaper: Genomgången Medlemsutbildning.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 336 kronor per kursdag (gäller 2018).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Arbetsmarknadslagar
• Försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar
• Allas lika värde
• Medlemsrekrytering
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Inget aktuellt datum.

Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

Fartygsmiljöutbildning steg 1 – FAM1

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.

Förkunskaper: Inga krav, men bra om Introduktionsutbildning och Medlemsutbildning har genomgåtts eller planeras in efter FAM1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 336 kronor per kursdag (gäller 2018).

Innehåll:
• Att vara skyddsombud/SAM
• Arbetsmiljölagen
• Fartygssäkerhetslagen
• AFS:ar, AD mm
• Praktiskt skyddsarbete, riskbedömning, skyddsrond, riskbedöma eget arbetsmiljöproblem
• Psykosocial arbetsmiljö, buller, vibrationer, kem, belysning
• Arbetsskador och tillbud, arbetsanpassning och rehab
• Försäkringar

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

13-16 november 2018, Göteborg till anmälan

Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

Fartygsmiljöutbildning steg 2 – FAM2

5 dagar, ca 36 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.

Förkunskaper: Genomgången Fartygsmiljöutbildning steg 1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 336 kronor per kursdag (gäller 2018).

Innehåll:
• Återkoppling, säkerhetskultur, SAM samarbete med AG
• Delegering, skyddskommitténs arbete
• Ergonomi med grupparbete
• Psykosocial arbetsmiljö, stress, kränkande särbehandling, konflikthantering
• Psykosocial arbetsmiljö och mobbing
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Kem riskbedömningar
• Reach, kemikaliesystem, härdplaster och medicinska kontroller
• Syrefria miljöer, gaser, biologiska arbetsmiljörisker, asbest
• Truckar och lyftdon, arbete på däck
• Blybatterier, minderåriga, gravida och ammande
• Arbetsplatsolyckor, rehabsamtal, krisstöd, hemsidor och verktyg (ex insjö, SHK, arbetsmiljömedicin, appar mm)

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

1-5 oktober, Göteborg till anmälan

Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

Introduktionsutbildning

1 dag, 8 timmar. Externat. Alla anställda på kollektivavtalsområdet.
Förkunskaper: För att delta behövs inga förkunskaper.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 113 kronor per timme (gäller 2018) utgår till alla deltagare.

Innehåll:
• Meningen med vår förening
• Kollektivavtalet - vad gäller på min arbetsplats

Deltagare ska genomgå Introduktionsutbildningen på hemorten eller arbetsorten, och kan genomföras tvärfackligt. Vi står för utbildningen, arvode, lokal och förtäring (fika och lunch). Det förutsätts att deltagarna själva tar sig till och från utbildningen på egen bekostnad.
I egen regi kommer vi att hålla utbildningen på följande datum och orter:

Inget aktuellt datum. 

Sista anmälningsdag är 8 veckor innan kursstart.

 

För boende utanför dessa orters upptagningsområde, vänligen maila sjofolk@seko.se för hjälp med anmälan till utbildning nära bostadsort.

Uppdaterad: